Program

Programı buradan indirebilirsiniz.

08:30-09:00 Kayıt ve Açılış  
09:00-13:00 Moderatör: Mehmet Zileli  
09:00-09:45 Panel 1: Üst Servikal Travmaların Yönetimi  
  Olgu sunumu Hüseyin Berk Benek
  Odontoid fraktürlerinde tedavi algoritması Ali Arslantaş
  Atlas ve kondil fraktürlerinde tedavi algoritması Serkan Şimşek
  Asılmış adam fraktürlerinde tedavi algoritması Şeref Doğan
  Tartışma  
09:45-09:55 Konferans 1: Omurga Veritabanı Nasıl Oluşturulur? Cumhur Kılınçer
09:55-10:05 Konferans 2: Spine Tango ve Diğer Veritabanları; Omurga Merkezleri Haluk Berk
10:05-10:15 Tartışma  
10:15-10:45 Kahve Arası  
10:45-11:30 Panel 2: Lomber Disk Hernisinde Ne Zaman ve Nasıl Ameliyat Yapalım  
  Olgu sunumu Erdal Yayla
  Lomber disk hernisinin doğal seyri, ameliyat endikasyonları ve zamanlaması Hasan Kamil Sucu
  Mikrodiskektomi daha iyidir Murat Müslüman
  Endoskopik diskektomi daha iyidir Salim Şentürk
  Uzak lateral disk hernilerine yaklaşım Dilek Arslan
  Tartışma  
11:30-12:30 Panel 3: Omurilik Yaralanmasında Tedavi Seçenekleri  
  Olgu sunumu Serdar Bölük
  Ameliyatın zamanlaması Kudret Türeyen
  Yoğun bakım ve omurilik perfüzyonu Feyza Karagöz Güzey
  Kök hücre tedavisi var mı? Serdar Kabataş
  Omurilik stimülasyonu ve FES in yeri İlker Solmaz
  Tartışma  
12:30-13:00 Olgu Tartışması: Kompleks Spinal Olgular  
  Olgu 1 Ender Ofluoğlu
  Olgu 2 Kemal Koç
13:00-14:00 Öğle Yemeği  
14:00-17:00 Moderatör: Kemal Koç  
14:00-14:45 Panel 4: Pediatrik Omurga Deformitelerinde Yönetim  
  Olgu sunumu Ülkün Ünlü Ünsal
  Hasta yönetimi ve cerrahi endikasyonlar Haluk Berk
  Düzeltme teknikleri ve cerrahi ilkeler Ömer Akçalı
  Büyümeye izin veren cerrahiler Can Koşay
  Tartışma  
14:45-15:15 Ben Nasıl Yaparım? Osteoporotik Vertebra Fraktürü  
  1. Konuşmacı Mehdi Sasani
  2. Konuşmacı Yahya Güvenç
15:15-15:45 Ben Nasıl Yaparım? Dejeneratif Skolyoz ve Lomber Dar Kanal  
  1. Konuşmacı Ender Ofluoğlu
  2. Konuşmacı Onur Yaman
  Tartışma  
15:45-16:15 Kahve Arası  
16:15-17:00 Panel 5: OPLL de Tedavi Stratejileri  
  Olgu sunumu Güçlühan Güçlü
  Laminektomi ve füzyon Erkan Kaptanoğlu
  Laminoplasti Nail Özdemir
  Anterior yaklaşım Ahmet Gürhan Gürçay
  Tartışma  
09:00-13:00 Moderatör: Sait Naderi  
09:00-09:45 Panel 6: Bel Ağrısında Tanı ve Tedavi Algoritması Nasıl Olmalı?  
  Olgu sunumu Özgür Akşan
  Akut bel ağrısında tanı ve tedavi yönetimi Feyza Karagöz Güzey
  Bel ağrısında ilaçların ve egzersizin yeri Simin Hepgüler
  Kronik bel ağrısında tanı ve tedavi yönetimi Vehbi Gülmen
  Tartışma  
09:45-10:15 Panel 7: Lomber Dar Kanalda Ne Zaman Ameliyat Edelim Ne zaman Füzyon Önerelim?  
  Olgu sunumu Adnan Demirci
  Konservatif tedavinin yeri var mı? Eralp Çetinalp
  Ne zaman dekompresyon? Şükrü Çağlar
  Ne zaman füzyon? Suat Canbay
  Tartışma  
10:15-10:45 Kahve Arası  
10:45-11:15 Ben Nasıl Yaparım? Servikal Disk Hernisi  
  1.Konuşmacı Kemal Koç
  2.Konuşmacı Cumhur Kılınçer
  Tartışma  
11:15-11:45 Ben Nasıl Yaparım? L5-S1 Kaynamama  
  1.Konuşmacı Sedat Dalbayrak
  2.Konuşmacı Ömer Akçalı
  Tartışma  
11:45-12:30 Lomber Füzyon Cerrahisinde Komplikasyon Yönetimi  
  Ameliyat öncesi hazırlık ve ERAS Numan Karaaslan
  Komşu seviye hastalığı nasıl önlenir? Ahmet Dağtekin
  Kemik grefti nasıl yerleştirilmeli Murat Baloğlu
  Minimal invaziv füzyon ve deformite düzeltmesi Serdar Kahraman
  Tartışma  
12:30-13:00 Olgu Tartışması / Katılımcılardan Gelen Olgular  
13:00-14:00 Öğle Yemeği  
14:00-17:30 Moderatör: Alparslan Şenel  
14:00-14:20 Konferans 3: Lomber Dar Kanalda Görüş Birliği Var Mı? Mehmet Zileli
14:20-14:40 Konferans 4: Omurgada Sagittal Parametreleri Nasıl Ölçelim? Onur Yaman
14:40-15:00 Konferans 5: Ameliyat Öncesi ve Sonrası Hızlandırılmış İyileşme (ERAS) Nasıl Uygulanmalı? Hasan Kamil Sucu
15:00-15:45 Panel 8: Servikotorasik Bileşkeye Yaklaşım  
  Olgu sunumu Kadir Oktay
  Anterior yaklaşım teknikleri Sait Naderi
  Posterior yaklaşım ve fiksasyon teknikleri Alparslan Şenel
  Tartışma  
15:45-16:15 Kahve Arası  
16:15-17:00 Panel 9: Dejeneratif Kifozda Ne Zaman ve Nasıl Ameliyat Yapalım?  
  Olgu sunumu İlhan Yılmaz
  Konservatif tedaviler mümkün mü? Mehmet Şeçer
  İnterbody füzyon ne zaman ve nasıl? Ali Dalgıç
  Osteotomi ne zaman ve nasıl? Sedat Dalbayrak
  Komplikasyondan kaçınma yolları Yusuf Kurtuluş Duransoy
  Tartışma  
09:00-12:10 Moderatör: Erkan Kaptanoğlu  
09:00-09:55 Panel 10: Servikal Kifozda Tedavi Seçenekleri  
  Olgu sunumu Gökhan Gökçe
  Posterior cerrahi teknikler Ahmet Dağtekin
  Anterior cerrahi teknikler Kudret Türeyen
  Oksiputu ne zaman ilave edelim? Kıvanç Olguner Kıvanç Olguner
  Tartışma  
09:55-10:30 Panel 11: Ankilozan Spondilitte Cerrahi  
  Olgu sunumu Ramazan Paşahan
  Ankilozan spondilitte deformite cerrahisi Salim Şentürk
  Ankilozan spondilitte travma sonrası cerrahi Erkan Kaptanoğlu
  Tartışma  
10:30-11:00 Kahve Arası  
11:00-12:15 Olgu Sunumu ve Tartışma (Olgu)  
  Olgu sunumu 1: Torakolomber fraktür Ahmet Gürhan Gürçay
  Olgu sunumu 2: Çok seviyeli servikal dar kanal ve miyelopati Yahya Güvenç
  Olgu sunumu 3: Proksimal bileşke kifozu Nail Özdemir
  Olgu sunumu 4: Lomber komşu seviye hastalığı Şeref Doğan
  Olgu sunumu 5:Vida malpozisyonu Erkin Sönmez
12:15 Kursun Kapanışı