Yönetim Kurulu

Türk Nöroşirürji Derneği Spinal ve Periferik Sinir Cerrahisi Grubu Yönetim Kurulu

Başkan Dr. Cumhur KILINÇER
2. Başkan Dr. Ali DALGIÇ
Sekreter Dr. Ahmet DAĞTEKİN
Üye Dr. Mesut YILMAZ
Üye Dr. Şeref DOĞAN
Üye Dr. Onur YAMAN
Üye Dr. Ahmet Gürhan GÜRÇAY