Türk Nöroşirürji Derneği Yönetim Kurulu

Prof. Dr. Emel Avcı Başkan
Prof. Dr. Ömer Hakan Emmez 2. Başkan
Prof. Dr. Hüseyin Hayrı Kertmen Sekreter
Prof. Dr. İlker Solmaz Muhasip
Doç. Dr. Gökmen Kahiloğulları Veznedar
Prof. Dr. İbrahim Suat Öktem Üye
Prof. Dr. Ali Metin Kafadar Üye
Doç. Dr. Mevlüt Özgür Taşkapılıoğlu Üye
Uz. Dr. Bülent Bozyiğit Üye
Uz. Dr. Ali Fatih Ramazanoğlu Üye

TND Spinal ve Periferik Sinir Cerrahisi Gurubu Yönetim Kurulu

Başkan
Tunç Öktenoğlu

Üyeler
Özkan Ateş
Ahmet Gürhan Gürçay
Nail Özdemir
Murat Kalaycı
Mehmet Seçer
Kıvanç Olguner

Moderatör

Prof. Dr. Mehmet Zileli

Danışma Kurulu

Ömer Akçalı
Haluk Berk
Şeref Doğan
Kemal Koç
Erkan Kaptanoğlu
Cumhur Kılınçer
Sait Naderi
Ender Ofluoğlu
Ali Fahir Özer
Hasan Kamil Sucu
Alparslan Şenel
Serkan Şimşek
Onur Yaman